Dịch tài liệu y tế

Khi dịch thuật tài liệu y tế, mỗi biên phiên dịch của DỊCH THUẬT CHÂU Á vừa phải giỏi ngôn ngữ, hiểu được những thuật ngữ của chuyên ngành này, vừa phải nắm rõ bản chất của vấn đề được đề cập trong văn bản dịch.

Ngoài dược phẩm, thiết bị y tế, DỊCH THUẬT CHÂU Á còn nhận dịch tài liệu y tế khác. Mỗi biên – phiên dịch của chúng tôi đều hiểu, chỉ một sơ xuất nhỏ trong khi dịch sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Trong suốt quá trình dịch, biên – phiên dịch phải thận trọng, nghiêm cẩn.

DỊCH THUẬT CHÂU Á có rất nhiều kinh nghiệm dịch tài liệu y tế. Đội ngũ biên – phiên dịch của chúng tôi có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.

Các loại tài liệu y tế khác DỊCH THUẬT CHÂU Á có kinh nghiệm làm việc gồm:

– Hướng dẫn bệnh nhân

– Các hình thức thông báo sự đồng ý

– Dấu hiệu

– Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

– Hồ sơ bệnh án

– Báo cáo lâm sàng

– Nghiên cứu lâm sàng

– Yêu cầu bảo hiểm

– Hướng dẫn sử dụng

– Các xét nghiệm

– Thông tin bệnh nhân

– Tờ rơi

– Câu hỏi bệnh nhân

– Mẫu báo cáo trường hợp (CRF)

– Tạp chí y khoa

– Các báo cáo y tế

– Đào tạo hướng dẫn

– Tài liệu hướng dẫn đăng ký thuốc

– Hồ sơ

– Báo cáo sức khỏe và an toàn

– Các thử nghiệm lâm sàng

– Bảng dữ liệu

– Hợp đồng

– Hướng dẫn sử dụng (IFU)

– Tóm tắt xuất viện

Với bất kỳ lĩnh vực nào yêu cầu đầu tiên